00421 903 941 888
fleo(at)fleo.sk

fleo s.r.o.
Lubina 309, 916 12, Slovakia

IČO: 45 370 982 | DIČ: 2022957376 | IČ-DPH: SK2022957376
IBAN: SK16 1100 0000 0029 2483 0740 | SWIFT: TATR SK BX

Tešíme sa na spoluprácu!